Angående backup inför uppdatering av Bildem

Innan man ska göra en uppdatering så ska man göra en backup så att man kan återställa Bildem om uppdateringen misslyckas.
Det enklaste är att köra BildemRoboCopyBackup.bat som ligger under biblioteket Bildem.
Det krävs lika mycket ledigt utrymme på enheten som Bildem använder, det kollar man med att på Bildem högerklicka och se egenskaperna.
När backuppen är gjord på detta sätt och om uppdateringen inte fungerar så är det enkelt att byta namn på biblioteken så kan man köra gamla Bildem. Byt namn på Bildem till BildemX och BildemBackup till Bildem så fungerar bildem som innan uppdateringen.

Backuppen körs i två steg.

1.       Första kopieringen som kan ta lång tid att kopiera. Då behöver man inte stänga användarna så man kan göra denna backup i god tid innan man stänger ner användarna.

2.       Sedan en då man har stängt ner användarna och stängt Pervasive databas, se nedan.
När kopieringen är klar och man ser att inga filer är FAILED så ska man starta Pervasive databas igen innan man hämtar bildems uppdatering.

 

Stänga databasen för workgroup, högerklicka på ikonen för Pervasive (Actian) och klicka Stop Engines and Exit, workgroup startar automatiskt när Bildem startar.

Stänga databasen för Pervasive (Actian) Server, Öppna Pervasive Control Center och klicka Stop All Services. Efter att backuppen är klar klicka Start All Services.